VA-PLANEN

Sörmedsjöns byförening

Vy över Orsasjön

30 september.


Möte i bystugan angående avloppsfrågan. Mer info här.


8 september


Debattartikel av Peter Ridderstolpe i SvD. 


Viktigt meddelande från Anders Segerberg, nätverket VA i tiden:Stoppa tvångsanslutningarna till VA.


Kommunernas VA -strategier tvingar fastighetsägare från hus och hem.

 

Tvångsanslutningar till kommunalt Vatten och avlopp med kostnader för flera hundra tusen gör att folk kan tvingas att sälja sin fastighet. En odemokratisk process där fastighetsägaren står rättslös.

Myndigheternas handläggning av överklaganden är i strid med vår grundlag. Överklaganden avslås utan att faktiska förhållanden undersökts, folk nekas kommunala lån, hanteringen är i strid med rådande lagar (§6 LAV). Beslut fattas godtyckligt utan sakunderlag, som styrker den kommunala skyldigheten, och inte sällan fattas beslut om tvångsanslutningar av helt andra skäl än omsorg om miljön och människors hälsa.

Även utanför kommunernas tvångsanslutning sker en hetsjakt på enskilda avlopp. Extrema krav, osakliga och dyra som dessutom inte skapar någon miljönytta.

Detta är exempel av kommunernas framfart och trots nya vetenskapliga bevis, fortsätter kommunerna med omotiverad slakt av väl fungerande enskilda avlopp. Idag står experterna eniga, i såväl svenska som amerikanska rapporter framgår, att dagens beräkningar, av t.ex. fosfor är felaktiga. Det blir uppenbart att myndigheterna tar beslut på felaktiga grunder.

 

Stoppa tvångsanslutningarna till VA. Stödj riksdagsmotionen med ditt namn. KLICKA HÄR


/Anders

för va-i-tiden.se nätverket

 


VA-i-tidens remissyttrande

Till Miljö- och energidepartementet

betänkande angående "Hållbara vattentjänster"

Läs här...

2018-11-06


Statens Offentliga Utredningar

Betänkande av: Utredningen om hållbara Vattentjänster

Stockholm 2018

Läs här...

2018-06-04


Peter Ridderstolpe

var tors 22 feb. på Hembygdsgården i Orsa

och föreläste om enskilda avlopp

ur miljö och ekonomiska aspekter.

Läs här...

2018-03-08


Ett glädjebesked!

Mark och Miljödomstolen har upphävt Länsstyrelsens föreläggande till Orsa kommun att införa verksamhets- område i våra 5 byar.

Detta innebär att vi är likställda med övriga byar i Orsa och får därmed lösa avloppsfrågan på ett för oss mer fördelaktigare och mer ekonomiskt samt miljövänligt sätt.

Läs här...

2018-01-26


Skrivelse 2018-01-15 till samtliga riksdagsmän.

Från VA i Tiden:

Lars-Göran Carlsson, Anders Segerberg, Kent Leonardsson, Anders Moen och Rolf Almstedt.

Läs här...

2018-01-15


Inbjudan till

Bostadsdepartementet den 8:de dec.

Läs här...

2017-11-19


Rapport

från Sörmedsjöns, Smedjebackens och Köpings VA möte med Miljödepartementet

den 13 nov.

Läs här...

2017-11-19


Sammanställning av argument inför

vårt besök på miljödepartementet

Som lämnades in skriftligen vid besöket den 13 nov.

Läs här...

2017-11-19


Riksdagsdebatt om

VA-frågan 9 nov på SVT

Titta här...

...(om det börjar ifrån början, spola fram till 3:23)

2017-11-09


"Dalabänkens" svar på vår inbjudan

Läs här...

2017-10-25


TV4 reportaget om Vatten och Avloppsfrågan

Sändes 16:de oktober kl. 20:00 i  TV4:s Kalla Fakta.

Reportaget omfattar VA-frågan så väl här som i Smedjebackens kommun och Köping.

Titta här...

2017-10-16


Tvångsanslutning av VA

Lyssna på Plånboken i P1.

Lyssna här...

2017-08-09


Orsa kommuns överklagan till Länstyrelse

Angående föreläggandet om VA anslutning. 

Läs här...

2017-06-30

Beslut från Länsstyrelsen 2017-06-08

Föreläggande att bilda verksamhetsområde avseende Lisselhed med omnejd i Orsa kommun.

Läs här...

2017-06-27

* * * * *

Artiklar från Tidningen Land

Oligotrofiering – begreppet som

kan nollställa avloppsfrågan.

Läs här...

2017-01-27


Slåss för att slippa kommunal avlopp.

Läs här...


Kommunalrådet: Lagen är stelbent.

Läs här...

2017-01-20


* * * * *

STORT TACK

till alla som kom till vårt öppna möte på Hembygdsgården!

Här är utlovat material:


Företagen som presenterades i bildspelet.

Klicka på loggan för att komma till respektive hemsida.

Bra Miljöteknink